Slovo „modrá“ se ve staroslověnském jazyce používalo k popisu něčeho, co bylo jasné, bledé a dalo se jím popsat jak bílá, tak zlatožlutá.

Pro to, čemu dnes říkáme modrá, se tehdy ve zvláštních případech používala přídavná jména, jako „sinji“ nebo „modar“. Důkazem toho jsou staré lidové písně, ve kterých jsou pšeničná pole v dálce „modrá“, zatímco mořské hlubiny jsou „modré“.