Podvádění má pro většinu vztahů fatální následky. Některé páry se rozcházejí, jiné jen obtížně získávají zpět ztracenou důvěru. Je však třeba zkoumat, proč k nevěře vůbec dochází a zda jí lze předcházet.

Muži a ženy této generace podvádějí v podobné míře. Rozhodně neplatí, že muži podvádějí více.

Důvody nevěry se však u mužů a žen liší.“ Nedávný výzkum ukázal, že muži častěji podvádějí z důvodů souvisejících se sexuální touhou a cizoložství se dopouštějí kvůli situačním faktorům, jako je opilost.“

Důležitou roli při nevěře žen hraje také sexuální potěšení. Mnohé ženy hledají sexuální uspokojení u jiného muže, aby nemusely rozbít svůj vztah kvůli nedostatku sexu.

Pokračování na další straně