Jsou si vědomi toho, co říkají

Nemají rádi vágní mumlání o pocitech. Mluví k věcem, protože nemohou jinak. Stačí, když pronesou jednu, ale jasnou a důležitou poznámku, aby vás zastrašili. Rozhodují se na základě svých vlastních pozorování a toho, co říkají ostatní. Učí se z chyb extrovertů, aby se sami lépe rozhodovali.

Nejprve myslí a pak reagují

Takoví lidé nikdy nedělají ukvapené závěry. Jejich mysl touží po co největším množství informací. Ticho dává mozku příležitost k reflexi. Tito lidé se tak připravují na zodpovězení jakýchkoliv otázek (na které pravděpodobně nebudou muset odpovídat vůbec), čímž si uvědomí existenci rozdílných úhlů pohledu a názorů. Příprava na konverzaci pro ně znamená víc než její vedení.

Mají nezávislé myšlení

Vzhledem k tomu, že společenský život introvertů je těžké popsat jako mimořádný, objevují se ve společnosti jen zřídka, což snižuje pravděpodobnost, že podlehnou vlivu druhých. Cení si své individuality. To pomáhá introvertům chránit se před připoutaností k lidem a jejich ovlivňováním.

Stále se učí

Mlčenliví lidé se vždy touží učit nové věci. Díky tomu se nenudí učit se něco nového. Nesnáší pomluvy a není to proto, že by byli asociální! Tito lidé tráví čas psaním nebo čtením, aby si rozšířili obzory. Díky svým znalostem nemluví nesmysly, uchvacují lidi fascinujícími rozhovory.

Starají se o sebe

Trávit čas o samotě spíše než ve společnosti jim dává čas na duchovní zkoumání a osobní růst. To má pozitivní vliv na jejich emocionální a duševní zdraví.

Takže až příště začnete soudit introverta podle vzhledu v domnění, že tento člověk není schopen normální komunikace, zamyslete se znovu, protože před vámi může být jeden z těch lidí, kteří mají bystrou mysl a inteligenci.

Zdroj: tayni-mirozdaniya

1
2