Mrtvice je nejčastější příčinou invalidity u dospělých a čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí. Stejně jako srdeční infarkt je mrtvice závažným onemocněním, které postihuje mozek. Tento článek popisuje příznaky mrtvice, typy mrtvice a způsoby její prevence.

Typy mrtvice

Ischemická cévní mozková příhoda: Ischemická cévní mozková příhoda je nejčastějším typem mrtvice a je způsobena zúžením nebo ucpáním cévy, která zásobuje mozek krví. To vede k závažnému krvácení a poškození části mozku.

Hemoragická mrtvice Hemoragické mrtvice jsou méně časté a jsou způsobeny prasknutím cévy a následným krvácením do mozku. Správné rozpoznání příznaků je klíčem k včasnému poskytnutí lékařské pomoci, která může minimalizovat riziko invalidity nebo smrti a zvýšit šance na uzdravení.

Příznaky mrtvice

Příznaky mrtvice závisí na typu mrtvice, na tom, která část mozku je postižena, a na rozsahu poškození. Většina příznaků se objeví náhle a mohou zahrnovat.

 • Znecitlivění ruky, nohy nebo obličeje, obvykle jen na jedné straně
 • Problémy s chůzí, ztráta rovnováhy a koordinace
 • Potíže s mluvením a porozuměním ostatním

Diagnostické Pomůcky

Jednou z užitečných diagnostických pomůcek je metoda F.A.S.T., která pomáhá rozpoznat příznaky mrtvice:

 • Face (Tvář): Požádejte osobu, aby se usmála, a sledujte, zda jedna část obličeje není převislá.
 • Arms (Ruce): Požádejte osobu, aby zvedla obě ruce, a sledujte, zda jedna ruka nepadá dolů.
 • Speech (Řeč): Požádejte osobu, aby zopakovala jednoduchou větu, a sledujte, zda řeč není nesrozumitelná nebo jinak divná.
 • Time (Čas): Pokud zaznamenáte některý z uvedených příznaků, okamžitě volejte záchranku. Některé druhy léčby totiž fungují jen tehdy, pokud se poskytnou do 3 až 4 hodin od začátku příznaků.

Další Příznaky

Kromě výše uvedených příznaků se mohou objevit i další:

 • Problémy s viděním na jedno nebo obě oči
 • Náhlá silná bolest hlavy bez zjevné příčiny
 • Závratě
 • Kompletní paralýza

Pokračování na další straně