Po smrti se duše člověka vždy přichází rozloučit s blízkými a místem, kde byl zesnulý šťastný. Člověk by tomu možná nevěřil, ale četná svědectví lidí nenechají jedinou šanci k nevěře, a to ani těm nejzarytějším skeptikům.

Existují různé způsoby, jak rozpoznat příchod ducha zesnulé osoby. Když člověk zemře, jeho duše opustí fyzické tělo. Duše je s fyzickým tělem v podobě velmi malé látky, kterou lidské oko nemůže vidět. Při odchodu z těla si duše neuvědomuje, že došlo ke smrti těla. Teprve po nějaké době si uvědomí, že se na fyzické tělo a vše, co se kolem něj děje, dívá zvenčí. Když si duše uvědomí, že byla osvobozena od těla, může opustit tělo a odejít na místo, kde je člověk šťastný, tj. do domu, kde žije, a k lidem, kteří jsou pro něj důležití.

Poté, co duše opustí tělo, může se do něj vrátit. Tento jev je znám jako klinická smrt. Lidé, kteří prožili klinickou smrt, popisují, že se jejich tělo vznáší ve vzduchu a dívá se na ně shora.

Pokračování na další straně