Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident Československa.---Tomas Garrigue Masaryk, first President of Czechoslavakia on undated photo in Prague, Czechoslavkia. Masaryk was born 160 years ago on March 7, 1850.

Zemřel 14. září 1937 v české obci Lány asi 20 km západně od Prahy. Od smrti Tomáše Garrigue Masaryka uplynulo dnes přesně 83 let. Zemřel po zápalu plic, na smrtelné posteli však vyslovil slova, která dodnes nejsou slovenské a české veřejnosti známé. Ty totiž mohou být odtajněny až o 5 let později, a to 19. září 2025.

Podle odborníků se Masaryk do historie zapsal spíše jako muž činu než myslitel, který ve svých 65 letech zásadně změnil své postoje a začal aktivně bojovat za ideu československého státu. A to se mu po obratných politických krocích v roce 1918 i podařilo.

Masaryk však nejdříve dlouho zastával program autonomie českých zemí v rámci Rakousko-Uherska, co se změnilo po vypuknutí první světové války v roce 1914. Odešel do emigrace a stal se spolu s Edvardem Benešem a Milanem Rostislavem Štefánikem hlavním představitelem zahraničního odboje usilujícího o vytvoření samostatného československého státu.

Pokračování na další straně