Baby Vanga také předpovídá, že do roku 2023 se budou lidé rodit v laboratořích, kde bude možné kontrolovat jejich vzhled a vlastnosti. Přirozený porod může být zakázán a o tom, kdo se narodí, budou rozhodovat vedoucí představitelé a lékařští odborníci.

Mezi proroctvími jsou i tvrzení, že Evropa se do roku 2025 stane z velké části neobyvatelnou, ale lidé objeví nové zdroje energie a budou chodit po Venuši; že do roku 2033 výrazně stoupne hladina moří a že v příštích 250 letech bude možná možné cestovat v čase; že do roku 2026 se Země stane sluneční planetou a Slunce měsíční planetou.

V roce 4599 mohou lidé dosáhnout nesmrtelnosti, zatímco v roce 5078 mohou lidé opustit známý vesmír. Tyto předpovědi se však v blízké budoucnosti pravděpodobně neuskuteční.