Syndrom kapilárního úniku je systémové onemocnění, které je spojeno s kapilární hyperpermeabilitou od jeho diagnózy v roce 1960 až dosud bylo hlášeno 500 případů.

Syndrom kapilárního úniku (SCLS) je závažné systémové onemocnění. Vyznačuje se zvýšenou kapilární propustností. Je charakterizován epizodami hypotenze, edémů a hypovolemie, které často následují po onemocnění horních cest dýchacích.

Fáze exacerbace nemoci trvají několik dní až několik týdnů. Existují 4 úrovně závažnosti záchvatů, první je hypotenze reagující na orální rehydrataci a čtvrtá je fatální záchvat. Jinými slovy, nemoc může dokonce zabít osobu, která ji chytila.

Pokračování na další straně

1
2