Ženy krevní skupiny 0 jsou ve vztazích s muži velmi žárlivé a vášnivé. Dominantní jsou také silné osobnosti. Tyto ženy se rychle stanou lhostejnými vůči mírumilovným a „slabým“ partnerům. Stojí za zmínku, že mezi úspěšnými, podnikatelkami a celebritami dominují ženy s touto krevní skupinou.

Pokud jde o temperament, je často implikován soubor psychologických charakteristik: hloubka a stabilita emocí, energie jednání, individuální vlastnosti chování… Existuje mnoho přístupů a metod řešení tohoto problému. Japonci a Korejci se například drží teorie, která spojuje temperamentové rysy s krevní skupinou člověka.

A jakou máš krevní skupinu? Nebuďte překvapeni, pokud se vaše analýza v níže uvedeném textu ukáže jako velmi přesná.

Mimochodem, v Japonsku se při přijímání zaměstnanců stále zohledňuje krevní skupina.

Povaha ženy podle krevní skupiny
0 krevní skupina
Ženy této krevní skupiny jsou docela sobecké. Ve vztazích s muži jsou velmi žárlivé a vášnivé. Dominantní a silné osobnosti. Tyto zástupkyně něžného pohlaví se snaží své vyvolené ve všem ovládat, takže to bude mít muž, který se ji pokusí oklamat, těžké.

Tyto ženy se rychle stanou lhostejnými ke klidným a slabým partnerům. Stojí za zmínku, že mezi úspěšnými, podnikatelkami a celebritami dominují ženy s touto krevní skupinou.

Od svých mužů očekávají štěstí, spokojenost a něhu. Jako manželky vládnou z pozadí a často se aktivně podílejí na budování kariéry svých manželů. Jako matky jsou ke svým dětem přátelské a prostřednictvím svých manželů a dětí dosahují svých vlastních ambicí.

A Krevní skupina
Tato krevní skupina charakterizuje ženy, které se vyznačují trpělivostí a klidem. Velmi často jsou považováni za obětavé, společenské a velmi disciplinované. Tyto ženy oceňují především upravenost a pohodlí. Vždy se snaží o bezkonfliktní řešení problémů.

Ale v tom všem jsou nositelé této krevní skupiny velmi tvrdohlaví a někdy podráždění. Často se považují za podřízené. V milostných vztazích jsou velmi stydliví.

Respektují partnera a jeho kvality. Díky své emocionální a citlivé povaze však své city odhalí až tehdy, když si budou zcela jisti, že nebudou oklamáni a zraněni. Jako manželky jsou ideální. Žena krevní skupiny A je matkou, která své děti hlídá a podporuje, ale také od nich hodně vyžaduje.

Pokračování na další straně