POSELSTVÍ pro rok 2020: Stále nás to povede víc a víc k sobě. Budou se ukazovat situace, kdy si budeme uvědomovat, v čem strádáme… Samozřejmě…nedostatek lásky. Láska bude stále tou hlavní, okolo níž se bude vše motat. K lásce jsme vedeni…

Stále více a více si budeme vědomi toho, že máme  osud ve svých rukou. Jen my. Každý ten svůj. Nikdo jiný, nikdo zvenčí, jen my. Stále více lidí si to začne uvědomovat a následně to bude žít. Nenechá se už ovládat okolnostmi, ale bude svůj život směrovat sám.

Vyberte si jeden obrázek a přečtěte si vaše poselství pro rok 2020

Pokračování na další straně…

1
2
3
4
5