I když stoupající ceny začínají ovlivňovat i střední třídu, politici se nemusí bát. Od začátku roku získali navýšení svých platů a mohou si také počítat s vysokými náhradami.

Web Finance upozorňuje na vysoké náhrady, které mohou být poskytnuty českým poslancům za široké spektrum výdajů. Mezi ně patří například výdaje na reprezentaci, cesty spojené s výkonem funkce, dopravu vlastním nebo nájemním vozidlem ze sídla trvalého pobytu do Sněmovny, nebo dokonce náhrada za leteckou dopravu při domácích i zahraničních cestách.

Web Finance upozorňuje, že poslanci mohou získat vysoké náhrady za širokou škálu výdajů, včetně reprezentace, dopravy, cest spojených s výkonem funkce, veřejné hromadné dopravy, letecké dopravy, odborné a administrativní práce, průvodcovskou nebo asistenční činnost a dokonce i náklady na odbornou literaturu.

Tyto výdaje jsou propláceny i v případě tuzemských a zahraničních cest. Tato privilegia politikům umožňují i úspory na výdajích za stravování a ubytování. Vzhledem k tomu, že se platy poslanců letos navýšily, je zřejmé, že jim tyto příjmy nestačí a stále usilují o další finanční výhody. Obyčejní lidé si na rozdíl od poslanců musí náklady za literaturu hradit sami.

článek pokračuje na další stránce..