V Bavorsku navštívili dělníci ve spolupráci s finančním úřadem 74letého důchodce Dietera Brauna s jedním jednoduchým cílem – proč rostl příjem důchodce fenomenálním tempem?

Podle policistů se Brown pokusil vložit do vkladní knížky 110 000 eur , poté byli daňoví úředníci informováni o podezřelé činnosti důchodce.

Podle zaměstnanců  jako první zaujala vytrvalá vůně čerstvých bobulí ! 

Když jsme šli do důchodcovy kuchyně, skoro odpadli!

Pokračování na další straně

1
2