Mnoho závažných onemocnění má relativně jemné příznaky, ale pokud je podceňujete, mohou vás stát zdraví nebo život. To platí také pro plicní embolii, která je nejčastěji způsobena krevními sraženinami. Pokud si vy nebo někdo z vašich blízkých všimnete následujících příznaků, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokud se do vašich plic dostane krevní sraženina, může to ohrozit váš život. Jejich hlavním nebezpečím je, že pokud se krevní sraženina dostane do mozku, srdce nebo plic, může velmi rychle způsobit život ohrožující stav. V případě mozkové obrny, infarktu a plicní embolie. Například v případě infarktu, plicní embolie je to smutné, protože je důležité včas rozpoznat příznaky a vyhledat lékařskou pomoc. Rychlá léčba významně snižuje riziko úmrtí. Proto věnujte pozornost následujícím příznakům a co nejdříve podnikněte kroky.

Příznaky plicní embolie se mohou velmi lišit. Příznaky a jejich závažnost závisí na několika faktorech, včetně velikosti krevní sraženiny a zdravotního stavu postižené osoby. Pokud je postižena velká část vašich plic a máte také onemocnění srdce nebo plic, vaše příznaky mohou naznačovat, že jste zcela zdraví a že váš krevní tlak je vysoký.

Pokračování na další straně