Jednejte správným způsobem ve správný čas

Naučte se sledovat své osobní cykly lásky. Celý náš milostný život se řídí předvídatelnými cykly, které lze přesně popsat metafyzickou vědou numerické analýzy, která cykly nezpůsobuje, ale je pouze jejich symbolem. Toto vědomí vám může pomoci být připraveni a naskočit na vlny příležitostí, místo abyste se v nich utopili.

Když si více uvědomíte sebe a své vztahy, budete schopni žít a reagovat s menším strachem a více lásky, dělat lepší rozhodnutí v lásce a životě, organizovat své úsilí směrem ke šťastnému a harmonickému milostnému životu a nakonec žít lásku. většina z nás se zaměřuje na fyzické, mentální a emocionální aspekty vztahu, ale jen málo z nás ví, jak prozkoumat a opravit duchovní stránku. Tento nedostatek uvědomění a rovnováhy vede k očekáváním, která způsobují bolest a disharmonii.

Svůj milostný život můžete zlepšit sami a všechny odpovědi jsou skutečně ve vás. Regrese a meditace minulých životů vám umožní získat vědomí a rovnováhu, které vám pomohou zbavit se nepotřebného a přát si šťastný nový začátek.