Když se kancelář Briany Hefley Shepardové přestěhovala do nových prostorů, žena v nové kanceláři měla pěkný nový výhled na projíždějící vlaky. Malá dcerka Briany z toho byla nadšená.

Pokračování na další straně…

1
2
3
4