Každý z nás si jistě často klade otázku, co nás čeká na druhé straně. Žena, která zažila klinickou smrt, se rozhodla svůj příběh vyprávět. Je těžké tomu uvěřit!

Stalo se tak v důsledku dopravní nehody. Došlo k zástavě srdce a v důsledku toho ke klinické smrti.

Co je na druhé straně?

Jak se ukázalo, Beata má na tu dobu vzpomínky. Prozradila, že byla chvíli „na druhé straně“. Co si žena pamatovala?

„Dá se říct, že ztráta vědomí, pak pád do černého tunelu, takže se dá říct „klasika“, pak zem pod nohama a najednou se ocitneme zkrátka v realitě rozšířeného vnímání, protože se dějí tři věci hned, že vidím“ – prozrazuje.

Tři věci, o kterých paní Beata mluví, jsou: nemocnice a to, co je s ní spojeno, úplně jiný úžasný svět a jasné světlo, které se stále blíží. Tento jiný svět, který žena viděla v důsledku klinické smrti, měl být naplněn krásnou architekturou a vegetací, kterou v životě neviděla.

Jasné světlo, které paní Beata viděla, se postupem času proměnilo v člověka, který s ní začal mluvit.

Pokračování na další straně