Téma plísní se rozléhá v každé domácnosti, když se ke slovu dostanou lidé ze dvou různých táborů. Někteří věří, že plíseň lze z potravinářského výrobku odříznout a neovlivní to zcela jeho chuť a nepoškodí naše zdraví. Jiní jsou toho názoru, že nejlepší je zbavit se celého potravinářského produktu.

kde je pravda?

Četné studie, které byly dosud provedeny, nenechávají žádné pochybnosti. V jednom z oblíbených pořadů TVN byl proveden test, ve kterém byly zkoumány jednotlivé prvky plesnivých věcí. Počítalo se s chlebem, jablkem a smetanou. Může plíseň, která je viditelná pouhým okem, proniknout hluboko do potravin? Zdá se, že když odřízneme problematický fragment, zbavíme se nezvaného hosta. Je to pravda? Pro každý ze tří produktů byly odebrány tři vzorky: místo s plísní, místo blízko formy a místo mimo plíseň.

Pokračování na další straně