BÝK 
 Spojení Měsíce a Uranu v jejich znamení přinese nepředvídatelné změny, úzce související s koncepty svobody, osvobození od kontroly a povinností a změny obrazu. U některých býků dojde ke změnám samostatně. Tito lidé mohou cítit nervozitu, úzkost, nespavost, všechno vypadne z jejich rukou, bude pro ně životně důležité uniknout z obvyklého průběhu věcí. Odtud jsou možné situace se zaměstnanci, kteří v jednu ráno pošlou svému šéfovi dopis rezignace se zlomyslným seznamem všeho, co „se vařilo“, a adolescenty, kteří přehnaně reagují na slova svých rodičů a odcházejí „do mrtvé noci“. 
Ostatní býci o změnách ani neuvažují, ale sami je najdou. Pro takové lidi se stane něco náhlého, což neodpovídá všem jejich každodenním okolnostem, něco, co nebylo vůbec možné předvídat. Tato událost dá býkovi více svobody a změní jejich osobnost. Osobní horoskop narození se musí dívat na konkrétní oblast života, se kterou bude událost spojena. Vše, co bylo řečeno, se samozřejmě týká hlavně těch býků, v jejichž časovém pásmu je pracovní doba. Ale pro některé se mohou události objevit v noci. 

Pokračování na další straně