Nediagnostikovaná nemoc koronárních tepen může vést k vážným komplikacím, včetně smrtelného infarktu myokardu. Je důležité neignorovat žádné příznaky a zahájit včas vhodnou léčbu. Pouze tak se můžeme vyhnout tragédii.

Příznaky ischemické choroby srdeční. Co hledat?

Onemocnění koronárních tepen je také známé jako ischemická choroba srdeční. Je to způsobeno zúžením nebo úplnou překážkou lumen koronárních tepen.

Nejčastěji se projevuje bolestí, specifickým tlakem nebo pocitem pálení na hrudi . Pacienti také pociťují necitlivost. Bohužel to nejsou jediné příznaky ischemické choroby srdeční, i když jsou určitě nejcharakterističtější. Co jiného byste měli věnovat pozornost? Bolest se může šířit do dalších částí těla, například do čelisti a zad. To znamená, že si to nespojujeme se srdečními chorobami.

Mezi další příznaky patří bušení srdce a dušnost. Tato onemocnění se často objevují ráno. Pacienti si mohou stěžovat na potíže s lapáním po dechu.

Pokračování na další straně

1
2