Dnes je velmi silné datum a vibračně silný den. V tento den bude vládnout číslo 7, které přitáhne hodně štěstí. Toto je den splnění přání.

Mnoho příjemných věcí se stane samo a my můžeme své chyby napravit, říkají numerologové.

Číslo 7 je v mnoha kulturách považováno za šťastné. Pro staré Egypťany bylo číslo 7 číslem věčného života a od samého počátku se věřilo, že číslo 7 je projevem úplnosti a dokonalosti.

Není pochyb o tom, že číslo 7 je považováno za dokonalé číslo, které vám může pomoci spojit se s vesmírem. Když se objeví číslo 7, může vám pomoci získat všechny potřebné odpovědi.

 Význam a symbolika za číslem 7 je reflexe, myšlení, objevování, inovace, spiritualita, odpoutanost, znalosti a moudrost.

Hlavním významem čísla 7 je duchovní probuzení ve vás samých nebo když získáte větší znalosti na vámi zvolené duchovní cestě. To je velmi pozitivní číslo, které přitahuje více moudrosti a znalostí.

Datum 7.7. má dodatečný vibrační vliv, který naznačuje příchod změn prostřednictvím sebeobjevování nebo vlastní znalosti v sobě. Nyní je čas na sebereflexi a získávání nových poznatků o sobě. To vás povede k větší motivaci, svobodě a transformaci.

Pokračování na další straně