Pro její přirozený šarm a spontánnost se této ženě prostě nedá odolat. Ano, možná už tušíte, jde o ženu narozenou ve znamení Vah.

Uvidíte je jako první v davu a poznáte je podle jejich hlasité řeči. Vzhledem k tomu, že jsou od přírody koketní, rádi svádějí a mohou dokonce sdílet úsměv jako pozvání k ní.

Když jsou však ve vztahu, jsou velmi loajální, věnují se partnerovi, a to od něj očekávají. Jedinou vadou, kterou mnozí nejčastěji kritizují, je sobectví a také nestabilita, která se často projevuje v různých segmentech života.

Pokrčování na další straně