„Přicházejí roky teroru! Nastane konec světa. Země se odvrátí od Slunce. Objeví se led. Zvířata zemřou.“

“ Ale Wango, lidé přežijí?“ zeptali se jí.

“ Dobří lidé přežijí a špatní lidé – zahynou. Mnozí zemřou. A pak – bude následovat idyla, bude vládnout nesmrtelnost,“ oznámila.