Věnujte pozornost nejčastějším projevům autismu u dětí, protože pro co nejproduktivnější práci s dětmi je nejdůležitější včasné odhalení!

Autismus je velmi specifickým typem onemocnění, nikoli onemocněním, které se stále častěji vyskytuje u dětí a odborníci na něj pohlížejí jako na diagnózu, která ovlivňuje mozek dítěte, aby pracoval jiným způsobem než obvykle. Dosud není dostatečně prozkoumána, protože má velmi rozmanité formy a poprvé byla popsána v roce 1974.

Nejdůležitější je určitě včasná detekce , která umožňuje práci s takovými dětmi co nejproduktivnější, takže se stanou samostatně vysoce funkčními!

Autismus je komplexní vývojová porucha, která se obvykle vyskytuje během prvních 3 let života. Mnoho odborníků se domnívá, že tento problém není způsoben jedinou příčinou. Existují vážné náznaky, že autismus vzniká v důsledku různých faktorů, které ovlivňují vývoj mozku, jeho strukturu a fungování.

Pokračování na další straně