Byl to šokující okamžik!

Svatbu Becky zastihla nečekaná smrt jejího syna. Bludná kulka zabila mladého muže a zármutek byl nesnesitelný. Bylo trochu útěchy, že chlapec sloužil jako dárce více lidem, a smrtí tak zachránil alespoň životy ostatních. Přesto své matce dal určité ujištění.

Bylo nepředstavitelné, že i kdyby dítě nemohlo být fyzicky přítomno ve velký den, nebylo by tam, alespoň psychicky. Proto mu chybělo místo.

Obřad proběhl podle plánu, když se stalo něco neočekávaného. Než mohl pár říct ano, vstoupil na svatbu muž. Bylo mu 21 let a volal se Jacob.

Pokračování na další straně