Lidé mají často tušení, že se jim mohou stát potíže, a snaží se na to své blízké varovat. Tak se to stalo s hrdinou našeho příběhu. Zde jsou podrobnosti tohoto úžasného příběhu.

Bylo už uprostřed jara. Nějak se najednou najednou oteplilo a všechno kolem se najednou zazelenalo a rozkvetlo. Bylo slyšet veselé cvrlikání ptáků, i když místo samo o sobě veselé nebylo. 

Seryoga už několik let žil na hřbitově. V jeho životě se stalo, že se na nějakou dobu stal bezdomovcem. Ale jednou měl svůj vlastní domov a rodinu. Když procházel hřbitovem a hledal práci, všiml si již dávno zamyšleně sedícího muže. V naději, že si vydělá alespoň nějaký cent, přišel Seryoga a posadil se vedle něj na lavičku. Po minutě nebo dvou odmlce se muže zeptal, zda nepotřebuje pomoct, aby po zimě uklidil hrob svých příbuzných.   

Muž, zamyšlený, mu okamžitě neodpověděl. Když se probral, zeptal se vedle sedícího bezdomovce, co chce. Zopakoval svou otázku. Muž slušně poděkoval a řekl, že nic nepotřebuje. 

Seryoga se po pár minutách chystal k odchodu, když ho náhle zadržel cizinec. Muž, jako by si na něco vzpomínal, rychle zapsal něco do sešitu, vytrhl sepsaný list, přeložil ho napůl a podal bezdomovci. Požádal Seregu, aby na toto místo přišel přesně o týden později v poledne. Pokud se koná pohřeb, musí tento vzkaz předat vdově.

Seryoga se na muže zklamaně podíval. Doufal, že vydělá peníze, ale to je takový nesmysl… Muž všemu rozuměl a svou žádost podpořil velkým účtem. Zdůraznil, že žádost může být zvláštní, ale je pro něj velmi důležitá. Serega, aby muže přesvědčil, že všemu rozumí, zopakoval svou žádost. Na základě toho se rozešli. 

Týden pro Seryogu uběhl bez povšimnutí. Rozhodl se, že si zařídí dovolenou pro sebe. Bylo to za co! Nezapomněl ani na své přátele, stejné bezdomovce jako on sám, které začal každý den léčit levným vínem. Úplně zapomněl na poznámku. Když se o týden později objevil u bran hřbitova smuteční průvod, ani mu nevěnoval pozornost. A teprve když Seryoga uviděl tvář zesnulého, vzpomněl si na poznámku. Průvod se mezitím zastavil poblíž místa, vedle kterého před týdnem seděl stejný báječný muž.

Pokračování na další straně

1
2