Historie ukazuje, že ženy bývají více zapojeny do života dětí. Před tisíci lety muži lovili a trávili většinu času mimo své rodiny a jejich miláčci se starali o své potomky.

Toto rozdělení odpovědnosti pokračovalo, dokud ženy nedostaly právo pracovat a vydělávat peníze. Když se zeptáte své babičky nebo prababičky, jaké to bylo za jejich časů, určitě odpoví, že se starali o dům a muži se starali o rodinu.

Být rodičem a vychovávat dítě nebyl nikdy snadný úkol, matky pro to mají jakýsi dar, který se časem vyvíjí. Čelit každodenním výzvám je jako práce na plný úvazek, se kterou jste souhlasili, když jste se rozhodli být matkou. Každý den je provází spousta stresu, který mění jeho povahu, jak dítě roste.

Nabízí se otázka: Jak jim mohou manželé pomoci?

Pokračování na další straně

1
2