Dobře se podívejte na obrázek a vyberte si Měsíc, který vás nejvíce přitahuje.

Popisuje váš aktuální emoční stav a může vám pomoci odhalit, jaké překážky a potlačené emoce vám brání ve štěstí v lásce.

Měsíc #1

Pokud jste si vybrali tuto ilustraci, jste podřadní vůči svým vlastním potřebám. Nemluvnost také nemá daleko k popisu vaší osobnosti, ale to vše je v rozporu s vašimi vysokými očekáváními v emoční oblasti.

Čekáte na svou spřízněnou duši – nejste připraveni ji sami hledat.

Oddáváte se svým snům, ale k jejich uskutečnění potřebujete více sebevědomí a větší iniciativu.

Pokračování na další straně