Audrey, matka tří dětí, se už nějakou dobu cítila slabá. Lékař jí nařídil, aby šla do nemocnice na testy. Požádala sousedy, aby se na jednu noc postarali o její děti.

Sousedka Tisha, matka pěti dětí, samozřejmě souhlasila. V jejich domě nebylo mnoho místa, ale žena ráda pomohla.

Po dlouhém čekání se konečně dostavily výsledky Audrey. Bohužel se ukázalo, že žena byla ve druhém stadiu rakoviny jícnu a žaludku. Už pro ni nebylo záchrany.

Pokračování na další straně

1
2