Malý chlapec od samého počátku svého života čelil závažným diagnózám, jako je Dětská mozková obrna a epilepsie. Rodiče, lékaři a další zdravotní pracovníci se maximálně snažili, aby Tomášek mohl prožívat život tak, jak to zdravé děti dělají.

S nesmírným úsilím se pokoušeli překonat i zdánlivě nesplnitelné překážky. Tomášek však opustil tento svět ve svých třech letech. Finanční prostředky, které byly původně určeny pro jeho léčbu, budou nyní využity na jeho pohřební obřady.

Tragická zpráva zasáhla rodinu malého Tomáška, který statečně čelil i epilepsii. Jeho statečný boj skončil ve středu 30. srpna 2023, kdy mu byly pouhé tři roky.

Tuto smutnou zprávu sdělilo mnoho lidí, včetně skupiny Tuning Meet Kežmarok. Původně měli v plánu pro Tomáška uspořádat setkání a získané finanční prostředky měli využít na jeho nákladnou léčbu, aby tak pomohli jeho rodičům pokrýt náklady. Bohužel, peníze budou nakonec použity na pohřeb malého Tomáška.

Tomášek, malý chlapec, čelil několika různým diagnózám, včetně dětské mozkové obrny a epilepsie. Byl postižen Westovým syndromem, což je nejtěžší forma epilepsie, která značně omezovala jeho vývoj. Každý epileptický záchvat, který postihl Tomáška, mu bránil v pokroku, a měl jich dokonce až 15 denně.

článek pokračuje na další stránce…