Rozloučení se zesnulým se může uskutečnit formou kremace nebo uložením pozůstatků do země. Drtivá většina lidí se setkala s oběma způsoby naložení s mrtvým. V tomto případě je však nesmírně důležitá volba rodiny či pověřeného člověka, který rozhoduje o pohřbu. Otázkou však zůstává, zda zná detaily, které provázejí kremaci.

Britský lékař Karan Rajan si uvědomil, že obrovské množství lidí věří, že lidské tělo se během spalování přemění na popel. Mnoha přátelům se snažil vysvětlit, že tomu tak není, ale už ho unavovalo zabývat se tímto tématem neustále dokola. Z tohoto důvodu se rozhodl zveřejnit video na TikToku, kde veřejně promluvil o detailech kremace.

Pokračování na další straně