Ruce jsou tou části těla, se kterou pohybujeme v podstatě neustále, a právě zranění v těchto partiích patří mezi ty nejčastější. Zpravidla to bývá zranění zápěstí, existují ale i další, které mohou být mnohem závažnější.

Mohou nastat v důsledku zánětu, zlomené kosti, infekce, abnormálního výrůstku, cysty a v neposlední řadě také nádorů. Avšak ne každé zranění musí být hned vážné. Je důležité naučit se dávat si pozor na příznaky a vědět, kdy je zapotřebí návštěva lékaře.

Pokračování na další straně…

1
2
3