Karma je koncept indické filozofie, který označuje jakýkoli čin, který spustí řetězec příčin a následků. Podle názoru astrologů má tedy každý z nás podle horoskopu karmické úkoly , které bychom museli splnit, aby byl splacen dluh z minulosti a odstraněna zátěž z naší duše.

Zde je to, co byste měli dělat podle karmického horoskopu !

BERAN

Lidé narození v tomto znamení jsou karmicky obdařeni mimořádnou energií, která někdy hraničí s agresivitou. Mají tendenci unikat monotónnosti a sebekritice. Správným využitím svých vrozených vlastností mohou snáze splnit svůj životní úkol, najít v sobě rovnováhu.

BÝK

Karmický úkol těch, kdo se narodili ve znamení Býka, spočívá ve vytváření a otevírání vlastního ducha a také v hledání cesty k moudrosti, porozumění a flexibilitě. Narodili se s jistotou a sebevědomím, které by mělo být základem rozvoje jejich osobnosti, píše „24 sata hr“.

BLÍŽENCI

Karmický úkol toho znamená najít harmonii ve své dvojí přirozenosti. Hbití, mobilní, zvědaví a nestálí, těžko plní úkoly, i když se o ně snaží. Vinu za neúspěchy vždy přesouvají na někoho jiného, ​​a vyhýbají se tak čelit podstatě svých problémů.

RAK

Karmickým úkolem Raka je rozvinout jeho prvotní podstatu. Mají rozvinuté duchovní vědomí, o které se musí v životě opřít. Proto se musí zbavit přílišné emocionality, která v nich vytváří potřebu neustálého dokazování lásky, pozornosti a věrnosti.

LEV

Lvi vždy očekávají, že jejich autorita bude respektována. Přes své kvality však přehánějí svůj egoismus, čímž narušují rozvoj své osobnosti. Jejich karmickým úkolem je neustále naslouchat tomu, co jim druzí říkají a učit se od druhých a pomáhat jim s otevřenou myslí.

PANNA

Lidé narození ve znamení Panny mají karmicky přiřazenou sebekázeň, a proto mají správný postoj k materiálním hodnotám, práci a studiu. Považují za svou povinnost potlačovat své city kvůli vyšším cílům. Tím se izolují od ostatních. Úkolem tohoto znamení je proto naučit se starat o druhé a vyjadřovat náklonnost a lásku, a to jak slovy, tak činy.

VÁHY

Jejím karmickým úkolem je přijímat rizika a provádět změny v rutině. Pouze po přijetí výzev, riskování falešné stability mohou lidé patřící do tohoto znamení očekávat v životě větší úspěch.

Pokračování na další straně

1
2