Čáry na ruce mohou prozradit mnohé o vlastnostech lidí, takže víme, že se odedávna čte osud z dlaně

Existuje mnoho způsobů, jak lze předpovídat budoucnost, a jedním z nich je palmologie. Čtení z dlaně existuje již od starověku. Ze čtení vaší povahy, kariéry a milostného života tyto řádky odhalují mnohem více, než si myslíte.

Když už jsme u toho, Alexandr Veliký byl fanouškem čtení z dlaně. To ho zaujalo natolik, že se poučil a začal číst řádky na dlani.

Předpokládá se, že první „věštkyně“ byly představeny v Indii Maharishi Valmiki. Na toto téma dokonce napsal knihu, o kterou se podělil se zbytkem světa. Nejenže Alexandr Veliký četl z dlaně, ale všechny jeho tahy byly v souladu s linkami na dlani. Nikdo prý nikdy neměl na dlani rýhy jako on, i když neexistují žádné pádné důkazy.

Také se říká, že Alexandr měl na dlani písmeno „X“, čímž se lišil od ostatních. Také se věří, že pouze 3% populace má písmeno „X“.

Pokračování na další straně

1
2