Opravdu odporný případ musela řešit policie  města Plzeň. Byl zde nahlášen cizí muž na Slovanech, který byl v opravdu špatném zdravotním stavu.

CO NA LAVIČCE POLICISTÉ NAŠLI JE ŠOKOVALO!

“Hlídka MP Plzeň-Slovany byla zavolána do ulice Polní v Plzni, kde se měl údajně na lavičce nacházet sedící muž ve velmi špatném zdravotním stavu.”

Policie se na ohlášené místo vydala zjstit, co se s mužem děje!

Pokračování na další straně

1
2