Každý člověk dědí jinou krevní skupinu – A, B, AB a O (která se dále liší jako negativní a pozitivní) a pomocí rozboru krevních skupin lze sestavit spolehlivý psychologický profil člověka.

Metodu rozboru krevních skupin uplatňují v běžném životě například Japonci. V roce 1930 vydala japonská profesorka jménem Tokeji Furukawa svou práci, v níž uvedla, že lidé, kteří mají stejnou krevní skupinu (A, B, AB a O, není rozdíl mezi negativními a pozitivními), sdílejí velmi podobné charakterové rysy.

Od té doby se kategorizace krve nazývá ketsueki-gata a pevně zakořenila v japonské kultuře. Namísto astrologických horoskopů většina lidí používá tuto metodu při výběru budoucích partnerů. Od poloviny 20. století se na Západě provádějí výzkumy, které spojují krevní skupinu s osobním zdravím.

Pokračování na další straně