Jak zachránit umírající rostlinu ? Navzdory své kráse a rozmanitosti není žádná kultivace odolná vůči ničemu, ale vyžaduje specifické zacházení, odlišné druh od druhu. Ne všechny vyžadují stejný přívod vody nebo stejné osvětlení. Je tedy lepší se předem informovat, abyste se kvůli povrchnosti nedostali do problémů.

Pokud se dostaví známky tísně, bude stále možné situaci zachránit. Důležité je nepropadat panice a přijmout nezbytná opatření. V následujících odstavcích vysvětlíme, jaké techniky použít k vyřešení problémů, které se vyskytly během procesu vývoje.

Pokračování na další straně