Zhoubný karcinom prsu je celosvětově nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. Podle společnosti Afidea Hungary Maďarsko nezůstává pozadu: V roce 2020 bude toto závažné onemocnění diagnostikováno u 7 144 žen a přibližně 2 000 žen na rakovinu prsu každoročně zemře.

Přestože vědecký pokrok snížil úmrtnost, počet případů rakoviny prsu stále roste: Od poloviny roku 2000 se výskyt rakoviny prsu zvyšuje o 0,5 % ročně. Za tímto nárůstem stojí různé faktory. K tomuto nárůstu přispívá obezita, plození dětí ve věku nad 35 let a odkládání porodu.

Rakovina prsu se nejčastěji vyskytuje u žen ve věku 45-65 let a téměř polovina všech pacientek v Maďarsku patří do této věkové skupiny. Lékaři jsou toho názoru, že při léčbě rakoviny prsu hraje rozhodující roli její včasné odhalení, protože pokud se ještě nerozšířila do životně důležitých orgánů, lze ji úspěšně léčit. V Česku byl screening rakoviny prsu zaveden v roce 2002 a během deseti let klesl počet úmrtí u žen ve věku 45 až 65 let o 20 %.

Pokračování na další straně