V době koronavírusovej pandemie jsou rizikovou skupinou pacientů především senioři, kteří zvládají zdravotní komplikace související s onemocněním mimořádně obtížně. Jednou z nich je i Suzanne Hoylaerst z belgického města Bink, jejíž šlechetný čin a slova vhánějí slzy do očí.

Pokračování na další straně…

1
2
3