Bojíte se rakoviny? To je pravda, ale větší obavy bychom měli mít z bakterií odolných vůči antibiotikům. Podle současných výzkumů bude svět v příštích desetiletích čelit velmi dramatickým zdravotním důsledkům v důsledku rychlého šíření bakterií a nemocí odolných vůči antibiotikům, přičemž kolem roku 2050 na ně bude ročně umírat 10 milionů lidí. Nemoci, které jsou v současnosti v Evropě považovány za téměř vymýcené, opět získají na síle. Tuberkulóza bude opět představovat hrozbu, stejně jako malárie, salmonela a E. coli.

Nemoci a infekce odolné vůči lékům si každoročně vyžádají 700 000 životů na celém světě (25 000 v EU). Odborný výzkum Evropského institutu RAND a společnosti KPMG naznačuje, že toto číslo by se v důsledku antimikrobiální rezistence mohlo do 30 let zvýšit na celkem 10 milionů. Jak je to možné? Kromě mutací je na vině také dlouhodobé oslabení imunitního systému. Největším problémem je však systematické zneužívání antibiotik a antivirotik. Bakterie přirozeně získávají rezistenci vůči těmto lékům, ale bohužel v posledních letech rezistence neúměrně vzrostla.

Pokračování na další straně