V roce 1995, kdy přemnožená vysoká zvěř vyhubila téměř celý les v Yellowstonském národním parku, bylo nutné zakročit.

Lidé proto do parku vypustili vlky, kteří měli za úkol obrovský počet této zvěře zredukovat. V té době nikdo netušil, jaké další následky toto odvážné rozhodnutí způsobí.

Jeden z nejúžasnějších vědeckých poznatků posledních 50 let se nazývá „trofická kaskáda“.

Pokračování na další straně…

1
2
3