Květen je 5. měsíc v roce, a když se spojí s datem, získá se sekvence 5-5, které se v numerologii říká zrcadlové datum . V numerologii se má za to, že každé číslo má zvláštní význam , stejně jako řada čísel má zvláštní energii.

Pětka je v numerologii spojena s počtem peněz, stejně jako s plněním záměrů. Proto si dnes můžete udělat dobrou náladu, udělat dobrý skutek a zkusit ze sebe, ze svého života , vypustit negativitu a vše špatné. Dnes odpusťte lidem, kteří vám ublížili, ale také požádejte o odpuštění ty, které jste jakkoli urazili. Když se zbavíte toho, co vám jen zahlcuje prostor, srdce, mysl a život – dovolíte, aby přišlo něco dobrého a lepšího.

Pokračování na další straně