Každý měsíc v roce má svého typického motýla. motýl je spojován s reprezentací života. Jsou symbolem změn a naděje.

Motýli bývají spojováni často jako reprezentace života a každý měsíc v roce má svého motýla.

Pokračování na další straně…

1
2
3
4