Existuje známá a jednoduchá věta: „Štěstí má rádo ticho.“ A od dětství nás rodiče učili, abychom se nevychloubali a byli skromní. Bez ohledu na to, jak se na to díváte, stále se ukazuje, že detaily vašeho života by měly být ponechány co nejmenšímu počtu lidí.

Proč?

  • Protože je mohou zmást, protože ne všichni kolem nich mají dobré úmysly
  • Protože se na vás budou zlobit, a to vám dodá negativní energii
  • Protože vaše cíle, silné stránky a příležitosti mohou ztratit sílu a důležitost.

Všechny extrémy jsou samozřejmě špatně.

Nikdo neříká, že stojí za to proměnit se v příliš tichého člověka a vůbec přerušit všechny kontakty. Ale opravdu byste si měli dávat větší pozor na svá vlastní slova. Neodhalujte všechny karty, buďte zdrženlivější, když mluvíte o svých vlastních úspěších. Vaše síla tedy zůstane s vámi.

Zde je šest nejdůležitějších věcí, které byste neměli říkat ostatním:

1) Vaše velké cíle a plány.

Nejde jen o to, co mohou zkazit, pokazit.

Existuje více racionálních důvodů.

Když někdo o svých plánech mluví veřejně, jeho vlastní mozek to považuje za uzavřené. Méně investuje do dosahování výsledků, ztrácí motivaci.

2) Vaše osobní amulety a kouzla.

Amulety, oblečení, rituály, kouzla a další věci, o kterých si myslíte, že vám přinášejí štěstí.

Pokud budete hodně mluvit o zázračné moci svého amuletu, rychle pochopíte, že se energie rozplynula.

Pokračování na další straně