Američanka Breanna Bondová z první ruky ví, v čem spočívá krutost jejích spolužáků. Dívka byla na základní škole známá jako tlustá. Vždy měla malou nadváhu, ale už v první třídě měla čtyřicet pět kilogramů. A každým rokem víc a víc tloustla. V devíti letech vážila osmdesát čtyři kilogramů.

Pro dívku bylo obtížné chodit. Často potřebovala přestat odpočívat. Bond přirozeně slyšel ve škole každý den posměch a šikanu. Neustále se v slzách vracela ze tříd.

Důvodem obezity bylo, že rodiče dívku rozmazlovali. Hlavní strava Breanny sestávala ze sladkostí, tučného a nezdravého jídla. Spolu s celou rodinou chodili do zařízení rychlého občerstvení více než jednou týdně. Vliv vysokokalorických potravin navíc ovlivnil pouze dceru.

Pokračování na další straně

1
2