Podle zprávy Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny z roku 2018 se u jedné ze šesti žen na světě v určitém okamžiku života objeví rakovina a jedna z 11 žen na ni zemře.

Podle CDC zůstává rakovina druhou hlavní příčinou úmrtí žen ve Spojených státech. Je to také jedno z nejobtížněji diagnostikovaných onemocnění včas, i když potenciální dopad, který může mít na populaci, je obrovský.

90% žen bude žít nejméně 5 let, pokud je jejich rakovina prsu diagnostikována v nejranější fázi. V poslední fázi toto číslo klesne pouze na 15%.

Podobné statistiky platí pro rakovinu vaječníků: u rakoviny vaječníků diagnostikovaných v jejich nejranějším a posledním stadiu je to 90% oproti srdcervoucím 5%.

Pokud je diagnostikována včas, více než 9 z 10 pacientů s rakovinou střev může přežít po dobu nejméně 5 let.

Nyní hádejte, co je považováno za hlavní důvod pro oddálení diagnózy rakoviny? Špatné povědomí a nedostatek znalostí o časných symptomech rakoviny.

Je čas zvýšit toto povědomí a zajistit včasnou diagnostiku rakoviny u žen!

TOP 10 TYPŮ RAKOVIN U ŽEN NA CELÉM SVĚTĚ,
Podle Světové nadace pro výzkum rakoviny jde o seznam deseti nejběžnějších typů rakoviny u žen na celém světě (dohromady tvoří více než 76,6% všech druhů rakoviny):

Pokračování na další stránce

1
2