Krzysztof Jackowski představil nejnovější vizi. Bohužel je to velmi pesimistické. Slavný jasnovidec předpovídá, že dojde k velké ekonomické katastrofě.

Jasnovidec Krzysztof Jackowski předložil velmi znepokojivé předpovědi. „ Stále se držím svých tezí a říkám, že z toho všeho vznikne konflikt“ – řekl při posledním vysílání „živě“ přes YouTube.V dubnu začnou politici mluvit o krizi. První problémy související s krizí začnou v dubnu. Ve skutečnosti budeme všichni věřit, že je to taková krize řízená, že je to kvůli této epidemii… – předpovídá Jackowski.

Pokračování na další straně

1
2