Na světě je asi neexistuje nikdo by neslyšel o slavné bulharském jasnovidce. Její život je tajemný, stejně jako její proroctví.

Podle Vangy je nejdůležitější životní hodnotou správný život. Neubližovat druhým a dělit se o to, co je dobré, a o své štěstí. Milovat bezpodmínečně a pomáhat těm, kteří pomoc potřebují.

Když za Vangou přicházeli lidé a říkali jí, proč žijí tak špatně a proč je Bůh trestá, odpověděla, že se jen neřídí základními životními pravidly. A všechny tyto pravdy jsou velmi jednoduché, všechny pravdy jsou zapsány v lidském srdci.

Pokračování na další straně