Herec Bruce Willis odchází do hereckého důchodu kvůli vážné nemoci – afázii.

Ačkoli diagnóza je mnohým neznámá, afázie je jedním z nejničivějších důsledků mrtvice.

Vyskytuje se přibližně u 40 % pacientů, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu, a u poloviny těchto pacientů zůstávají jazykové obtíže trvalé. V důsledku poškození mozku je afázie získaná porucha komunikace charakterizovaná zhoršenou schopností rozumět, produkovat a používat jazyk. V širším měřítku může afázie snížit schopnost produkovat používání jiných symbolických systémů, protože ovlivňuje nejen psaný, mluvený a znakový jazyk, ale také další kognitivní a motorické funkce. Z logopedického hlediska do afázie nepatří vývojové jazykové obtíže, motorické řečové obtíže (koktání, apraxie, dysartrie) nebo poruchy řeči způsobené psychiatrickými onemocněními.

Pokračování na další straně

1
2