První adventní věnec vznikl v 19. století. Jak vznikl, z čeho se skládá a co symbolizuje, se dozvíte ve zbytku článku.

Mnozí křesťané, kteří neznají liturgický rok, jsou často zmateni a neznají význam adventu. Adventem začíná nový liturgický rok církve. Advent, kterému se také říká příchod, zahrnuje čtyři neděle a všední dny před oslavou Vánoc.

Advent je časem přípravy našich srdcí a myslí na výročí Ježíšova narození. Advent začal již ve 4. století jako čas půstu a modliteb za nové křesťany. Až do 6. století spojovali křesťané advent výhradně s příchodem Ježíše Krista. Ale „příchod“, který měli na mysli, nebyl Jeho první příchod v jesličkách v Betlémě, ale Jeho druhý příchod v oblacích jako Soudce světa. Teprve ve středověku se advent výslovně spojil s Ježíšovým prvním příchodem na svět.

Jak vznikal adventní věnec?

Adventní věnec se poprvé objevil v Německu v roce 1838 v domově pro chudé děti Das Rauhe Haus (Zchátralý dům) v Hamburku. Mladý evangelický farář a vychovatel Johann Hinrich Wichern (1808 – 1881) shromáždil sirotky z ulice a nabídl jim nový domov ve starém a zchátralém domě. Každý rok během adventu organizoval modlitby a setkání se svými svěřenci. Ve svém deníku si poznamenal, že na advent v roce 1838, když chtěl najít způsob, jak svým svěřencům udělat advent co nejkrásnější, přišel s nápadem zapálit každý den jednu svíčku při modlitbě od prvního prosincového dne. .

Do prstenu umístil dvacet malých červených svíček a čtyři velké bílé svíčky. Ve všední dny se zapalovaly červené svíčky a v neděli každá bílá.

Nakonec byl ze stálezelených větví vytvořen adventní věnec symbolizující věčný život uprostřed zimy a smrti. Kruh nám připomíná nepřetržitou Boží lásku a věčný život, který Bůh umožňuje. Adventní svíčky jsou často zasazeny do stálezeleného věnce. Někdy se přidávají další dekorace, jako je cesmína a bobule. Jejich červená barva označuje Ježíšovu oběť a smrt.

Adventní svíce září uprostřed temnoty a symbolizují a připomínají nám, že Ježíš přišel jako Světlo do našeho temného světa.

„… v ní byl život a život byl pro lidi světlo; a světlo svítí ve tmě a tma ho nezachvátí.“

Pokračování na další straně