Když bylo Waltovi 10 let, představoval si své dítě, konkrétně svou budoucí dceru. Přesně viděl její rysy a dokonce plánoval pojmenovat ji Chloe.

Ve stejné době potkal ve svém sousedství dívku jménem Annie. Brzy se z nich stali dobří přátelé. Jak stárli, sblížili se a postupem času se do sebe zamilovali. Když byli dost staří, přemýšleli o svatbě a založení rodiny.

Čtyři roky bojovaly s neplodností, ale neztrácely naději. Modlili se k Bohu, aby měl dítě. Všechny pokusy však byly neúspěšné. Nakonec se rozhodli pro adopci.

Jednoho dne Annie obdržela e-mail od adopčních agentur, že jim je k dispozici malá holčička. Její matka ji právě porodila a adoptovala. Walt a Annie stále nevěděli. Přivedl je život konečně k jejich Chloe, o které celé ty roky snili? Možná Chloe neměla být „jejich“ dítě, ale tohle.

Bylo to všechno vzrušující a radostné, dokud nenavštívili domov matky, která porodila holčičku, a objevili něco úžasného.

Pokračování na další straně